Cửa hàng tại TP. HCM:

59 Đinh Tiên Hoàng,
P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

028 39112067
Tư vấn: 090 3971039

monna.vn@gmail.com

facebook.com/monna.vn